Algemene voorwaarden workshops

Workshops


De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen,  beschreven op de website www.flodenyn.be.

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

  1. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

De bestellingen van workshops zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden.

Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail (binnen 3 werkdagen) op het door de klant opgegeven emailadres.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop. 

 

  1. Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail (info@flodenyn.be). De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering. Voor de annulering wordt steeds 10 euro administratieve kosten  gerekend.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken (28 dagen) voor de workshop, wordt de betaling teruggestort. Wanneer de workshop over meerdere sessies gaat, geldt als uiterlijke datum om te annuleren 4 weken (28 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie.

Een deelnemer kan ook een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Dit dient gemeld te worden aan Flo De Nyn via e-mail (info@flodenyn.be) binnen de 14 dagen.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

 

Flo De Nyn behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Flo De Nyn zal hetnodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.


3. Prijzen
Prijzen van de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling gebeurt door middel van bancontact of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.


7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Flo De Nyn op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar Flo De Nyn dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro/bedrag van het ticket.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Flo De Nyn de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Flo De Nyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Flo De Nyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Flo De Nyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.