Privacybeleid

PRIVACYBELEID

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Flo De Nyn hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Flo De Nyn en jou, als (potentiële) klant. 

 1. Wie ben ik?

Flo De Nyn, met vestigingsadres Oversneslaan 24, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer BE0655.925.975 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Oversneslaan 24, 2610 Wilrijk
 • Per e-mail: info@flodenyn.be
 • Per telefoon: 0470/586424

 

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Flo De Nyn het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Flo De Nyn.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten Flo De Nyn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Flo De Nyn organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Flo De Nyn, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Flo De Nyn is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Flo De Nyn doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Flo De Nyn. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Flo De Nyn. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@flodenyn.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

 1. Slotbepaling

Flo De Nyn behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 

 1. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 04/04/2021.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaald. 

 

 *****

 

Essentiële en functionele cookies

Deze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken. Er worden geen specifieke gegevens van jou als bezoeker geregistreerd.

Info over het privacy & cookiebeleid van Flo De Nyn.

Bijkomende cookies:

Analytische cookies

Ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de website en hoe u omgaat met de inhoud van de website. Zoals het woord het zelf zegt dienen deze cookies om statistieken te kunnen bijhouden.

Aanbevelingen

Krijg aanbevelingen geïnspireerd door wat je graag leest, bekijkt en/of beluistert.

Advertenties op maat

Optimaliseer advertenties op basis van jouw surfgedrag.

Sociale-media-koppelingen

Zorg voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

Alle cookies aanvaarden

Enkel minimale cookies aanvaarden

De cookiestoestemming is van toepassing op de website van, subsites en apps van deze merken: Flo De Nyn